Ankieta badania zadowolenia użytkowników serwisu pogodowego IMGW-PIB „Pogodynka”

Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (ocena najlepsza)
  1 2 3 4 5 Nie mam zdania
Aktualność prezentowanych danych o bieżących warunkach pogodowych.
Czytelność przekazywanych informacji
Dobór i zakres prezentowanych informacji
Jakość prognoz meteorologicznych
Jakość prognoz hydrologicznych
Przejrzystość strony i łatwość wyszukiwania informacji
Ogólna ocena serwisu pogodowego „Pogodynka”.
Ocena serwisu ” Pogodynka” w porównaniu do innych serwisów pogodowych